logo
  

 

Sekreteren er syk og kan ikke kontaktes.

Midlertidig sekreter E-post: korat@online.no

Telefon: Se styret

Vennligst bruk SMS eller E-post

 

                                                                                                               

 

Årsmøte på Torp hotell(Sandefjord motorhotell) lørdag 18.01.2020 er avholdt.    

Referat er sendt ut.

 

Minner på at medlemskontingenten er forfalt.

 

 

 

 

 

VERAKS STYRE

VERAK s lover

Skjemaer

Kontingent