E-post til sekretæren: sekreter@verak.no

VERAK fyller 60 år i 2018.

 

Årsmøtet i VERAK har blitt avholdt på Sandefjord motorhotell 15.12.2017.
Det ble vedtatt at referatet skal sendes ut på e-post.
Det er sendt ut på e-post.

Minner om at medlemskontingenten har forfalt.